Mensa - testy IQ

‣ 14.00h - Mensa - možnost anonymních zkušebních testů IQ pro děti i dospělé

• Zástupce sdruení Mensa paní Jana Votrubcová  Vám vysvtlí innost a aktivity tohoto sdruení, seznámí Vás s rznmi druhy testa organizací, které se tímto oborem zabvají. Budete si moci vyzkouet anonymnvyplnit certifikovantest Mensy. Testy jsou pro vechny vkové kategorie - od malch dtí apo seniory 

Mensa je nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy, vyznání a přesvědčení.

Mise
Cílem Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet stimulující intelektuální, přátelské a společenské prostředí pro své členy. Mensa ČR věnuje zvláštní pozornost podpoře rozvoje talentu a nadání dětí.

Přehled o společnosti
Mensa na území ČR byla založena na jaře roku 1989 PhDr. Hanou Drábkovou, od 21. 3. 1991 je občanským sdružením a k 19. 3. 2012 registrovala 2 399 členů.

Popis
Mensa v současné době provozuje vyhledávání talentovaných dětí a poradenství pro jejich rodiče rodiče, gymnázium pro nadané děti (Mensa gymnázium), certifikuje státní školy pracující s nadanými dětmi, zakládá kluby nadaných dětí, pořádá pobyty pro nadané děti a jejich rodiče, provádí plošné testování IQ a různými nástroji podporuje vzájemnou komunikaci a seberealizaci členů.

Na testování je potřeba se předem přihlásit.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.
Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. 
Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat korespondenčně, forma testu je vždy písemná.

Vstupní test pro dospělé (věk 14+)

  • čas 40 minut
  • cena 290 Kč (studenti do 26 let 190 Kč)
  • výsledkem je hodnota IQ

Vstupní test pro děti (věk 8-13)

  • čas 40 minut
  • cena 190 Kč- v případě pořádání pro konkrétní školu v jejích prosotrách je cena 150 Kč
  • výsledkem je percentil porovnání dítěte v inteligenčním spektru normálního rozdělení (max. 100 %)


Něco málo "nezáživných" údajů 

Lidský mozek (encephalon) je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí.
Lidský mozek má objem asi 1450 cm3 a váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské váhy. Obsahuje asi 50–100 miliard (tedy asi 10/11) neuronů, z nichž asi 10 % (10/10) jsou pyramidální buňky v mozkové kůře. Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda (tedy 10/15) synaptických spojení.

Inteligenční kvocient, zkráceně IQ, je veličina používaná jako výstup standardizovaných IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populaci (respektive k dané skupině).

Inteligence má v lidské populaci "normální" rozdělení:

cca 70 % lidí má hodnotu IQ 85–115 
cca 13% populace má IQ 115–130 
něco přes 2 % obyvatel Země má nad IQ 130 Podobné rozložení nalezneme i u nižších hodnot IQ (tedy 70-85 má asi 13 % populace a méně než 70 opět lehce přes 2 %). Skóre pod 70 body se nazývá mentální retardace.

 

Školy spolupracující s Mensou

Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala status „školy spolupracující s Mensou“, jsou uvedeny ZDE