Talkshow- Je POLITIK sprosté slovo?

Tento DEN PRO VÁS bude diskuze s velmi zajímavými hosty. Do Plzně přijedou Ivan Bartoš, Vladimír Franz a další, aby se s Vámi podělili o myšlenky či zkušenosti ze svého bohatého politického, profesního i soukromého života. Beseda se uskuteční v Plzni v Zach's Pubu od 15h cca do 21h.


JSOU politici lidi? Pokud ano, odkud se berou? Co je to za lidi? Proč u nás veřejnost politikama opovrhuje a apriory je odsuzuje a diskriminuje? Jak se může politik v naší zemi tomuto bránit? Proč stejné špatné vlastnosti u státního úředníka či manažera jsou omlouvány a vysvětlovány všemi možnými tzv. "polehčujícími" okolnostmi a údajnými "specifiky" situace. Politik snad nežije v našem reálném světě? Na politika nepůsobí všechny tyto aspekty stejně? POLITIK není ČLOVĚK? ....

O tom všem budeme diskutovat v úterý od 15h v Zach's Pubu. Přijďte říct svůj názor, přijďte si poslechnout názory a úvahy druhých. Diskuze, otázky, odpovědi, rozdílné názory - to vše je pro náš mozek i úsudek důležité.

Tuto náhradní akci - diskuzi jsme pružně uspořádali z důvodu nesolidního jednání ředitele školy v Rokycanech. Pokud chcete zjistit, co jsme přes měsíc připravovali pro širokou veřejnost za akci, prohlédněte si akci Evropský den mozku.

Bohužel, nic z toho již není pravda a nic z tohoto programu, který byl nabídnutý nejprve ZŠ v Hrádku u Rokycan, kde po cca 14 dnech paní ředitelka Ing. Anna Valešová akci odmítla (ačkoli ji nejprve s nadšením přijala a plánovala s námi spolupráci i do budoucna), následně byla akce opět s nadšením přijata panem ředitelem Mgr. Bohumilem Noskem v Rokycanech - ZŠ Jižní předměstí, aby se po několika osobních jednáních, schůzkách se zástupci Mensy, naplánování detailů akce, rozšíření programu dle požadavků ředitele, změně webových stránek a všech propagačních materiálů, tak, aby se zachoval zcela stejně jako pí.ředitelka v Hrádku (i přesto, že byl s odmítnutím v Hrádku hned od začátku seznámen a odsuzoval to), ale tentokrát bohužel již pouhý týden před termínem konání....

Nadále nebylo již z časových důvodů možné akci přesunout do jiných škol v Plzni, které o akci  původně měly zájem... Školy v Plzni totiž týden před 11.3. měly jarní prázdniny....

Ano, původně jsme o uspořádání akce uvažovali v Plzni a náš nápad uspořádat takovouto zábavnou a přitom vzdělávací událost v menších obcích našeho kraje byl po zásluze potrestán tak, jako každý dobrý skutek .....

Chtěli jsem, aby lidé žijící v menších městech a obcích nemuseli jezdit za kulturou a vzděláním do velkých měst, kde tyto akce nejsou ojedinělé. Víme, že i malé obce a města mají svou kulturní činnost a umí uspořádat kvalitní a zajímavé akce. Vždyť v nich spousta z nás bydlí.....
Ovšem jedna věc je mít plný kalendář či nezájem o téma - a to se v tomto případě nestalo. Tady došlo k velmi zvláštnímu jednání a v podstatě úkazu, že něco je špatně, že něco shnilého je ve školním prostředí a jeho vedením či dalšími nadřízenými orgány...

PROČ při představení akce, záměru, detailů a všech skutečností s tím spojených byla naše nabídka s nadšením a vstřícností přijata?
PROČ  ředitelé jako svéprávní a zodpovědní manažeři poměrně velkého podniku (ZŠ s více jak 700 žáky nebo jediná ZŠ a MŠ města s více jak 3tis. obyvateli) nejsou schopní korektního a důvěryhodného jednání?
Jestliže dostanou všechny informace o akci, nic se nezmění, naopak se ve všech jejich přáních či požadavcích vyjde vstříc - CO je vede k tomu, že akci nenadále, bez konkrétního vysvětlení a samozřejmě bez jakékoli náhrady zruší, aniž by brali v potaz veškerá předchozí jednání, ujednání, vyjádření a dohody? 
CO SE STALO? .... 

PROČ se vyčítá politikům nekorektnost, nedodržování dohod, politikaření, nesolidnost, nekompetentnost, podlost a další a další nehezké vlastnosti? Je to snad jen politická "přednost"?

A pokud chcete zjistit, co zrušili naši moudří a zodpovědní ředitelé škol, kteří jsou nejbližším a dlouhdobým příkladem našich dětí, nové generace budoucích ředitelů a politiků, prohlédnětě si původní program a stránky, které jsme vytvořili. Na původní akci se organizačně měsíc podílelo 27 lidí z 8 organizací - to vše bylo bez náhrady a bez pardonu zrušeno.

PŮVODNÍ AKCE ZDE:

První  den bude úterý 11.března a dozvíte se zde spoustu důležitých a velice zajímavých informací, které se týkají úplně všech - dětí, mládeže, aktivnípopulace i seniorů - je to Evropský den mozku. Kromě zábavy (kvízy, testy, soutěže, vystoupení Agility) jsou pro Vás připraveny dvě besedy: "Mozek a mládí" a "Mozek a stáří" 

Více již v programu celého dne a dalších detailních informacích ZDE v hlavním menu v záložce DEN PRO VÁS.