Osobnosti dne, hosté

PŘEDNÁŠEJÍCÍ, VEDOUCÍ WORKSHOPŮ

Václav Fořtík (Narozen 22. listopadu 1970 v Ústí nad Labem)
Je český organizátor, editor, aktivista, zakladatel Centra nadání.

V roce 2011 je spolugarantem televizní soutěže „nadprůměrně inteligentních lidí“ Fenomén.
Jako autor a editor se podílel na vydávání inteligenčních testů, knih s touto tematikou a časopisu IQ (někdejší nakladatelství Ivo Železný). Testy a články přispívá do časopisů a novin (Mladá fronta DNES, CHIP, 21. století, Hospodářské noviny, Lidové noviny…). Zároveň s konáním Pragoconu pořádal literární soutěž O loutnu barda Marigolda (ke každému ročníku vyšel sborník nejlepších prací).

"Centrum nadání (dále jen Centrum) vzniklo v roce 2005 jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Zakládající členové Centra byli v té době velmi angažovaní v problematice poskytování komplexních služeb skupině nadaných dětí, chtěli takto zkusit poskytnout širší nabídku služeb především pro školy, které se budou touto problematikou hlouběji zabývat, ale také rodinám s nadanými dětmi. Postupně se začala činnost rozšiřovat na poskytování služeb přímo dětem a mládeži, kde v současné době leží těžiště činnosti. Od poskytování programů a informací dětem a lidem s rozumovým nadáním se naše směřování postupně rozšiřovalo i na podporu intelektově prospěšných aktivit a činnost tak začínala nabývat smyslu i pro širší vrsty obyvatel než jsou "horní 2 procenta". " Více na stránkách Centra.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Fořt%C3%ADk
http://www.centrumnadani.cz/centrum-nadani/kontakty.html


Ing. Josef Úlehla  
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy včetně postgraduálního studia. Byl na Národní třídě 17. listopadu 1989. Podnikal. Studoval dorozumívání. Je vedoucím oddělení zahraničních projektu v Českém metrologickém institutu. Jeho třetí žena se jmenuje Barbora a jeho děti Šimon, Vojtěch, Dora a Ester.

 

Tomáš Simon Klapka (*12. 6. 1981, Varnsdorf)
ajťák, světoobčan, laktovegetarián, otec,
ENFp/ENXP, prokletý říkankář, optimista, manžel,
Neslyšící, pacifista, esperantista, psychonaut,
vaper/nikotinista, blíženec, agnostik,
chronický uživatel konopných PL, chodec, hráč (a prohrál jsem) ^_^

 

PhDr. Lenka Wágnerová (*1960, Praha)
V roce 1983 vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogické vzdělání si doplnila v rámci Doplňujícího pedagogického studia na Pedagogické fakultě UK.

Nejprve pracovala na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, kde se zabývala hygienou dětí a dorostu. Po mateřské dovolené nastoupila do Základní školy Rychnovská v pražských Letňanech, nyní ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská, kde pracovala jako učitelka, od roku 2007 do června 2013 jako ředitelka. Osm let zde působila také jako výchovná poradkyně. Vzdělávání by mělo být podle Lenky skutečnou prioritou státu, a to nejen jako záruka ekonomické konkurenceschopnosti, ale především pro důležitost výchovy a vzdělávání v procesu kultivace společnosti, všestranného rozvoje osobnosti dětí i dospělých.
Za základní hodnoty považuje osobní svobodu spojenou s odpovědností, což není možné bez svobodného a širokého přístupu k informacím. Má tři dospělé syny, mezi zájmy patří turistika, fotografování, kočky.


 

Ing. Ivan Mikoláš  (narodil se 8.4. 1965 v Praze, kde dosud žije) 
Po několika letech práce v projekci ČKD DIZ začal v roce 1991 soukromě podnikat. Nejdříve jako fyzická osoba a v roce 1994 spolu zakládá firmu MC Com , s.r.o. (viz www.mcc.cz), kde je dnes jediným majitelem a jednatelem. Profesionálně se zabývá především výpočetní technikou a firemním ekonomickým poradenstvím. 
V letech 1991-98 souběžně s podnikáním učil automatizaci a elektrotechniku na SPŠE V úžlabině 320, Praha 10 a vedl kroužek výpočetní techniky. Ve druhé polovině devadesátých let organizoval na škole provoz jedné z významných internetových BBS. Prostřednictvím své firmy vydal několik učebnic a výukových CD ROM v oblastech výpočetní techniky, automatizace a účetnictví. V roce 2011 pořádal fyzikální tábor ve firemním středisku ve Starých Splavech.

 

Je ženatý otec dvou dětí ve věku 11 a 15 let. Ve volném čase rád cestuje a čte, zajímá se politiku, ekonomii, vzdělávání a energetiku.

 

http://www.mcc.cz/kontakt.html


HOSTÉ

Prof. JUDr. Vladimír Franz (*25. května 1959, Praha)
Je český hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagoga příležitostný publicista, básník a dramatik. Od počátku 80. let skládá scénickou hudbu, za niž získal řadu ocenění, věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní a rozhlasové; druhou základní oblast jeho umělecké činnosti představuje tvorba výtvarná. Od roku 1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU.

Bývá označován jako renesanční člověk, nazval ho tak například Martin Plešinger jako shrnutí vyjadřující, že je vzdělaný, s velkým nadhledem a není technokrat. Martin Rychlík na České pozici psal v předvolebním období koncem roku 2012 o Franzovi jako o renesanční osobnosti rozkročené od umění po juristickou erudici i geologii, vzdělaném člověku s mravní autoritou i úspěchy v oboru. Franz prý nálepku „renesanční člověk“ nesnáší – takovým „Broukem Pytlíkem“, který kušuje do všeho a zároveň do ničeho, by byl nerad. V listopadu 2012 však studentům ekonomie na besedě v návaznosti na tvrzení, že dnešní problém není ekonomický, ale mravní, doporučil, že by měli znát staré básničky, protože je třeba, aby byl člověk „souhrnný“.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Franz
http://vladimirfranz.webnode.cz

 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. (* 20. března 1980 Jablonec nad Nisou)
Vyrůstal v Jablonci nad Nisou, maturoval v roce 1999 a v tomto roce se poté přestěhoval do Prahy. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorant se specializací na databázové modely, databázové systémy a informační služby internetu. V roce 2013 pak získal titul PhD.

V průběhu studia se zabýval převážně problematikou vyhledávání a získávání informací z heterogenních systémů a možnostmi jejich integrace. Aktivně spolupracoval s knihovnami, zejména s Národní knihovnou a Státní technickou knihovnou v Praze, na projektech standardizace ve vyhledávání a sdílení informací. Paralelně se angažoval v neziskovém sektoru. Před ukončením studia působil po dobu jednoho semestru na Computer Science Faculty na University of New Orleans, LA, USA, kde se zabýval převážně výzkumem v rámci projektu Information Search and Retrieval in Libraries. Trends, Theory and Practice – Perspectives for Further Development.

Profesně působil v několika firmách, kde se věnoval převážně navrhování a realizaci databázově orientovaných projektů. V současnosti pracuje jako funkční architekt v mezinárodní telekomunikační společnosti.
Je český politický aktivista a od října 2009, s přestávkou mezi červnem a zářím 2013, předseda České pirátské strany. 
Angažuje se v aktivitách souvisejících s DIY kulturou.Jako diskžokej mixuje psychedelický trance, hraje na akordeon a zpívá v kapele.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Bartoš
http://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=25703