TalkShow (5)

Raymond S.Franklin

Written by čtvrtek, 29 srpen 2013 14:08

Seminář proběhl za účasti profesora Raymonda S. Franklina v naší galerii na konci praázdnin....

Co je „teach-in“?
„Teach-in“ je formát semináře, který vznikl ve Spojených státech v hnutí proti válce ve Vietnamu. Znamená neformální seminář a diskusi, většinou pro učastníky politického hnutí. Formát „teach-in“ je velmi demokratický formát učení, každý měl možnost účasti i vyjadření názoru.

Facilitátor „teach-in“ byl Raymond S. Franklin (USA), který je emeritním profesorem ekonomie a sociologie v Queens College, City University of New York. Oceněný autor tří knih ("Politická ekonomie rasismu", "Americký kapitalismus: dva pohledy" a "Stíny rasy a třídy," Byl aktivní v americkém hnutí za občanská práva, v hnutí proti válce ve Vietnamu, a v proti-nukleárním hnutí. Prof. Dr Franklin je zakladatel výzkumného centra Michaela Harringtona pro zkoumání otázek chudoby a sociální změny a autor mnoha kritických článků o problematice konzumerismu, městských problémech a institucionálním rasismu v USA.

Struktura "Teach-in" události:
1. úvod
2. Raymond S. Franklin o rasismu ve Spojených státech amerických
3. Raymond S. Franklin otevře otázky o situaci Romů v České republice
4. Diskuze mezi jednotlivými zúčastněnými. Není potřeba dosáhnout konsensu nebo závěrů. Všechny názory jsou vítány.
5.Zástupce z každé malé skupiny shrnuje diskusi pro všechny.
6. Volná diskuse, zpětná vazba

 

A powerful analysis that makes new connections between race and class—and a proposal for radical urban social change.
Brilliantly challenges the familiar paradigms. In a fresh and deliberate way, [Franklin] informs and gives a needed bite to the continuous American debate about social justice and equity for all in this society. - Francis Fox Piven 

Třídílné cestopisné putování - fotografie, filmy, hudba, vyprávění s Jiřím Dvorským, který žil 7 let na Havaji.

Pozemský ráj, tak někdy bývají nazývány Havajské ostrovy. Teplé přímořské podnebí s množstvím sluneční záře, bohatá vegetace, květy všech barev, pláže s palmami a zasněžené vrcholky hor tomuto tvrzení dávají za pravdu.

Havajské ostrovy jsou však také souostrovím činných sopek, které patří k největším na světě. Erupce jsou fascinující podívanou, jejíž odvrácenou stranou jsou škody způsobené proudy stékající lávy. Bouřlivé setkání ohnivé řeky s oceánem se promítlo do mnoha legend, v nichž hlavní místo patří bohyni Pele, královně sopek. Byl to právě souboj ohně a vody, který dal vzniknout Havajským ostrovům.

Havajské ostrovy je souostroví 19 korálových a sopečných ostrovů a 118 skal a útesů v Tichém oceánu, na kterém se nachází federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu. Rozkládají se přibližně mezi 19° - 29° severní šířky a 154° – 180° západní délky.

Souostroví vzniklo sopečnou činností nad oblastí oslabeného zemského pláště, ve kterém se nachází po milióny let horká skvrna (anglicky též hot spot) přibližně v hloubce 52 kilometrů. Severozápadní ostrovy jsou starší, jelikož vznikly dříve, což se odráží i na jejich stupni erodovaného povrchu. V dnešní době je aktivní vulkanická činnost v posledních 200 letech pouze na ostrově Havaj a na podmořské štítové sopce Loihi, která zatím nevyrostla nad mořskou hladinu.

Ostrovy jsou štítové sopky, které jsou tvořeny z čedičových láv, což souvisí se složením magmatu v oblasti horké skvrny. Havajské souostroví je tak tvořeno převážně z gabra a diabasu.

Minulost Havajských ostrovů

Před více než dvaceti miliony let pokrýval oblast dnešního souostroví oceán. Na jeho dně začala praskat zemská kůra a vzniklými puklinami se ven hrnula žhavá láva. Další a další nánosy se kupily na sebe tak dlouho, až vzniklo rozsáhlé podmořské pohoří, které místy vystoupilo nad hladinu Tichého oceánu. Dějiny Havajských ostrovů tím však nekončí. V určitých geologických obdobích byla mořská hladina mnohem nižší než dnes, takže některé části souostroví se spojily do jednoho velkého ostrova. Jindy se úroveň moře opět zvedla a pokryla téměř celou dnešní rozlohu Havajských ostrovů.

Největší z ostrovů, Hawaii, je mnohem mladší. Jeho stáří je pouze půl milionu let. Rozlohou však všechny ostatní ostrovy překonává a stále roste. Výbuchy sopek přinášejí nové nánosy lávy, takže plocha ostrova se může naráz zvětšit až o několik set metrů čtverečních.

Havajské sopky

Na ostrově Hawaii, zvaném také Velký, leží dvě sopky o výšce přesahující čtyři tisíce metrů. Mauna Loa a Mauna Kea měřeno od mořského dna jsou vůbec nejvyššími horami na povrchu Země s celkovou výškou okolo devíti tisíc metrů. První z nich je stále činná, druhá vyhaslá. Na hoře Mauna Kea leží astronomická observatoř s desetimetrovým teleskopem Keck a dalšími teleskopy. Lávové útvary aktivní sopky Mauna Loa sloužily pro výcvik astronautů, kteří se chystali k chůzi po měsíčním povrchu.

O síle činného vulkánu nejlépe vypoví erupce, k níž došlo v roce 1950. Ohnivá řeka stékala dvěma silnými proudy po úbočí hory a vlévala se do oceánu. Mořská voda začala vřít, oblaka páry vystupovala až do šestimetrové výše a na hladinu vyplouvaly ryby, které byly doslova uvařeny. Podobně silný výbuch přišel i ve válečném roce 1942. Stoupající dým a výbuchy metanu tehdy vyděsily obyvatele Velkého ostrova více než kdy jindy - považovali je za postupující invazní jednotky Japonců.

Hlavní ostrovy

Havaj (Hawaii) zvaný také jako Velký ostrov (anglicky Big Island)
Maui - The Valley Isle
Kahoolawe - The Target Isle
Lanai - The Pineapple Isle
Molokai - The Friendly Isle
Oahu - The Gathering Place
Kauai - The Garden Isle
Niihau - The Forbidden Isle

Dějiny Havajských ostrovů

V roce 1778, kdy Havajské ostrovy poprvé navštívil Angličan James Cook, tam vládli navzájem znesváření domorodí králové. Počátkem devatenáctého století se vlády ujal král Kamehameha I., který sjednotil souostroví pod svou vládou. Díky němu tam mohli přijít američtí obchodníci. Zajímali se především o santalové dřevo, které bylo velice ceněným obchodním artiklem především v Číně. Rozběhl se prosperující obchod, ale byl to zároveň počátek konce havajské kultury. Střelné zbraně, alkohol a epidemie cholery způsobily, že místních lidí začalo ubývat ve prospěch přistěhovalců z Asie a Ameriky.
Bylo by chybou idealizovat si původní společenské zřízení Havajských ostrovů. Navzdory pokojné filozofii zvané aloha tu v době králů nevládla ani demokracie, ani rovnost. Společnost byla rozdělena na kasty. Na vrcholu stáli alii, privilegovaná skupina havajských náčelníků, zcela dole tzv. kauwa, otroci a lidé určení k obětem. Lidské oběti byly součástí tradičního náboženství a jejich konec přišel až s horlivou činností křesťanských misionářů a také několika královských vdov, které se rozhodly skoncovat se starým náboženstvím.

Havajské ostrovy pod znamením kříže

Šiřitelé křesťanské víry od základu změnili běh událostí na Havajských ostrovech. Král Kamehameha III. na ostrovech zaručil náboženskou svobodu, takže šiřitelé křesťanství mohli zahájit svůj boj proti původnímu náboženství. Misionáři z řas massachusettských a connecticutských evangelíků založili náboženské školy a jejich křesťanské manželky budily svým oblečením zvědavost domorodých žen. Zakrývat celé tělo včetně prsů nebylo na Havajských ostrovech obvyklé. Nezůstalo jen u oblečení. Tradiční monarchie se změnila v monarchii konstituční, jejímž prvním ministrem byl Američan G. P. Judd. Jeho zásluhou bylo provedeno mnoho reforem a uzavřena řada obchodních dohod s USA.
Půda se začala prodávat do soukromého vlastnictví. Rostla výroba třtinového cukru i jeho prodej na amerických trzích. Obchodními dohodami bylo upraveno množství vyváženého cukru a chráněno postavení havajských producentů. Výměnou za to USA získaly právo zřídit na ostrově Oahu námořní přístav, který dostal jméno Pearl Harbor. Následovaly další investice do cukrovarnického průmyslu, které Američanům získávaly stále větší vliv v havajské ekonomice i politice.

Pearl Harbor 7. prosince 1941

V neděli 7. prosince 1941 napadla japonská letadla lodě kotvící v přístavu Pearl Harbor. Po tomto útoku USA vstoupily do druhé světové války. Méně známým důsledkem válečného stavu bylo omezování práv a internace amerických občanů japonského původu žijících na území USA. Na samotných Havajských ostrovech žila početná skupina Japonců, kteří se k USA chovali loajálně. Po Dni hanby, jak bývá útok na Pearl Harbor dodnes označován, nebyl zaznamenán jediný pokus o sabotáž a na japonskou stranu se nepostavil nikdo. Havajští Japonci naopak vytvořili dva samostatné vojenské útvary (100. pěší prapor a 442. bojový pluk), které při bojích s nacisty patřily k nejúspěšnějším v americké armádě.

Kauai, Niihau, Lehua, Kaula, Nihoa, Necker, French Frigate Shoals, Gardner Pinnacles, Laysan, Lisianski Island, Perl and Hermes Atol, Midway Atol, Kure Atol, Green Island a posledni bude další USA ostrov Pacificu Johnson Atol.

Státnost a dnešek

Úspěchy havajských Japonců měly dopad i na poválečný vývoj Havajských ostrovů. Od roku 1900 měla Havaj statut amerického teritoria v čele s guvernérem. V této době se tam naplno rozběhlo pěstování ananasů a začalo se uvažovat o trvalém připojení Havaje k USA. Americký Kongres v roce 1937 tento návrh zamítl. Kongresmanům vadila značná vzdálenost souostroví od amerického kontinentu a smíšené obyvatelstvo.
Rychlý ekonomický růst Havajských ostrovů po válce a dobrá pověst havajských válečníků znovu nastolily otázku, zda mají být Havajské ostrovy přijaty do Unie, nebo mají směřovat k nezávislosti. První možnost zvítězila. 21. srpna 1959 se Havajské ostrovy staly padesátým státem USA pod názvem Havaj.
Rostoucí turistický ruch dostal nový impuls zejména výstavbou luxusních hotelů. Nákladem 360 milionů dolarů byl na Havajských ostrovech postaven jeden z nejdražších hotelových komplexů na světě - Hyatt Regency Waikola.Zajímavosti

Patronem Havaje je svatý Jozef de Veuster, známý jako otec Damien nebo Otec malomocných, belgický katolický misionář, který zde v letech 1864–1889 působil a postupně se soustředil na práci mezi nakaženými malomocenstvím. Sám se posléze touto nemocí nakazil a zemřel. Je jednou z nejváženějších osobností historie Havaje a jeho sochy v nadživotní velikosti stojí před sídlem vlády Havaje a před Kapitolem ve Washingtonu.

V silniční síti Havaje existují dálnice H-1, H-2 a H-3, která mají přídomek „mezistátní“, přestože Havaj s žádným jiným státem nesousedí.

Mottem státu je „Ua man ka ea o ka aina i ka pono — the life of the land endureth in righteousness“, květinou žlutý ibišek, stromem tungovník molucký, ptákem berneška havajská a písní Hawaii Ponoi.

 

Hlavní ostrovy

Název

Přezdívka

Rozloha [km²]        

Populace (2010)     

Hustota zalidnění 

[obyv./km²]

Nejvyšší bod     

Nadmořská výška [m]

Stáří [Ma

Poloha

Oʻahu

The Gathering Place

1 545,4

953 207

616,8

Mount Kaʻala

1220

3,7–2,6

21° 28′ s. š., 157° 59′ z. d.

Niʻihau

The Forbidden Isle

180,0

170

0,9

Mount Pānīʻau

381

4,9

21° 53′ s. š., 160° 10′ z. d.

Molokaʻi

The Friendly Isle

673,4

7 345

10,9

Kamakou

1512

1,9–1,8

21° 8′ s. š., 157° 2′ z. d.

Maui

The Valley Isle

1 883,4

144 444

76,7

Haleakalā

3055

1,3–0,8

20° 48′ s. š., 156° 20′ z. d.

Lānaʻi

The Pineapple Isle

363,9

3 135

8,6

Lānaʻihale

1026

1,3

20° 50′ s. š., 156° 56′ z. d.

Kauaʻi

The Garden Isle

1 430,5

66 921

46,8

Kawaikini

1598

5,1

22° 5′ s. š., 159° 30′ z. d.

Kahoʻolawe

The Target Isle

115,5

0

0

Puʻu Moaulanui

452

1,0

20° 33′ s. š., 156° 35′ z. d.

Hawaiʻi

The Big Island

10 432,5

185 079

17,7

Mauna Kea

4205

0,4

19° 34′ s. š., 155° 30′ z. d.

 

 

 

Oficiální web

http://portal.ehawaii.gov/landing/

9.3. jsme uvítali v naší galerii japonského mistra a jeho hosty. Představení Shintaida i japonské kaligrafie: světová premiéra skupiny THE KU, kočovná společnost performérů Shintaida! 

S místním instruktorem Davidem Franklinem (USA / Česká republika), hostem Giovanni Rossi (Italie) a mistrem Shintaida Masashi Minagawa (Japonsko / Velká Britanie).

David Franklin (USA / Česká republika) začal studovat Shintaido v roce 1983, je vedoucím instruktorem Shintaido Česká repubika, o.s. Studoval ve Spojených státech, Japonsku, Francii a Anglii a vedl kurzy a workshopy ve Spojených státech, Itálii, Japonsku a Česku. Je držitelem třetího danu (třetí stupeň černý pásek) v Shintaido Bohjutsu (umění šestistopé dřevěné tyče). Je členem Shintaido of America Board of Directors (Americká správní rada pro ShinTaiDo), je přispívajícím redaktorem do Body Dialogue, the Shintaido Journal a je členem Evropské technické rady Shintaida.

Giovanni Rossi (Italie) v roce 1986 dokončil studia na Univerzitě v Miláně, obor tělesná výchova. Shintaido studoval ve Francii, v Anglii, v USA a Japonsku, s mnoha učiteli, včetně zakládajících členů japonského Shintaida. V roce 1997 založil, za pomoci svých studentů, Italské kulturní sdružení Shintaida. V roce 2004 úspěšně absolvoval seniorské zkoušky pro klasické Shintaido i Shintaido Bojutsu. Vyučuje Shintaido i Shintaido Bojutsu jak dospělé, tak děti, lidi pokročilého věku, vězně, drogově závislé na odvykacích kůrách, postižené a v neposlední řadě i teenagery s různými sociálními problémy. Kromě Shintaida se věnuje různým směrům práce s tělem, zahrnující několik druhů masáže.

Mistr Masashi Minagawa (Japonsko / Velká Britanie) je studentem Mistra Aoki, zakladatelem Shintaido. Podílel se na tvorbě tohoto nového bojového umění v 60. letech v Japonsku. Je držitel 5. dan Shintaido Karate, 5. Dan Shintaido Bojutsu a je vedoucí Evropské technické rady. Žije v Bristolu (Velká Británie), kde se věnuje Shintaido v několika oblastech, včetně péče o zdravotně postižené děti a dospělé, hlasové školení a masáže. Masashi hrál se zpěvačkou Chloe Goodchile, zakladatelka The Naked Voice („nahatý hlas“) pro HH Dalai Lama v The Way of Peace. Světová konference se konala v Severním Irsku a hrál též v „Transformace 11. září“ v Royal Opera House v Londýně.  Další z jeho zájmů je japonská kaligrafie

 

Kaligrafie z ruky mistra Masashi Minagawa "meiso" v japonštine = meditace

Japonská kaligrafie (“Šodó”) je písemné vyjádření v umělecké formě. Slovo “kaligrafie” lze do japonštiny přeložit dvěma způsoby, a to “Šúdži” nebo “Šodó”. Slovo “Šúdži” sestává ze dvou znaků: “Šú” – učit se a “Dži” – znaky. Můžeme je přeložit jako “krasopis”. Slovo “Šodó” se rovněž skládá ze dvou znaků, ale jiného významu. “Šo” – psát a “Dó” – cesta. “Šodó” lze volně přeložit jako “kaligrafie”, přičemž doslovný překlad by znamenal “cesta psaní”. Pro širokou veřejnost je větší frekvence slova “cesta” (japonsky “Miči” a sinojaponsky “Dó”) zcela běžná. Znak pro cestu se objevuje v mnoha odvětvích japonského umění, například “Sadó” (“Čadó”) – čajový obřad, “Kadó” – aranžování květin, “Džúdó” (“Judo”) – bojové umění atd. Pro našince označují dvě slova – krasopis a kaligrafie – takřka totéž, v Japonsku je mezi nimi velký rozdíl. “Šúdži” je krasopis, kterému se, tak jako u nás na základních školách, učí děti, aby byly schopny psát úhledně. Znaky stejně velkými, vyváženými a s rovnými tahy. “Šodó” je umělecký projev kaligrafa, jenž neusiluje o rovnou čáru a úhledné znaky. Jeho cílem je vybrat vhodný styl, napsat znaky tak, aby odpovídaly tématu, vyvést kaligrafii osobitě, zajímavě a znakům vdechnout život. Pro “Šodó” není nic horšího než kaligrafie, která je k nerozeznání od geometricky dokonalých znaků vytištěných z počítače. Originální písemný projev vlastní rukou je pro Japonce přes veškerou elektroniku stále důležitý. Například je nemyslitelné, aby žadatel o práci přinesl na pracovní pohovor životopis natištěný na počítači. Musí být napsán výhradně vlastní rukou a mnoho Japonců při jeho psaní zažívá horké chvíle. Každý si dobře uvědomuje, že nestačí jméno prestižní univerzity, že životopis musí být vyhotoven krásnými znaky, které samy vypovídají o jeho autorovi. S kaligrafií se v Japonsku setkáváme na každém rohu. Ať jde o vinětu na láhvi saké, vývěsní štít restaurace lákající štamgasty nebo logo nejmodernějšího elektronického výrobku. Je pravda, že dnešní mladý Japonec nemá čas na cvičení kaligrafie a štětec bere do ruky jednou za rok při psaní novoročenek. Přesto se “Šodó” v Japonsku stále drží a je ceněnou dovedností, ve svém kulturním postavení ani v nejmenším nezaostává za uměním hudby, divadla nebo obrazu.

 
 

Kořeny japonské kaligrafie sahají do Číny a úzce souvisejí se vznikem znakového písma, které je v japonštině známé jako “Kandži”. Znakové písmo vzniklo přibližně před 3500 lety z náboženských důvodů, nesloužilo totiž komunikaci mezi lidmi, nýbrž komunikaci s bohy. Piktogramy se tehdy ryly do kostí a želvích krunýřů. Dnes se ke kaligrafii používá štětce “Fude”, který je zhotoven převážně ze zvířecích štětin, a tuše “Sumi”. Japonská kaligrafie má svou jedinečnou historii, ale její podobnost s kaligrafií čínskou je velká, a neodborník čínskou a japonskou kaligrafii nerozliší. Pomineme-li drobnosti, hlavní rozdíl spočívá ve znacích. V čínštině je mnohem více znaků než v japonštině a ty se v ní časem zjednodušily. Ovšem kaligrafie čínského kaligrafa pracujícího s tradičními znaky může být od kaligrafa japonského k nerozeznání. V japonštině se setkáváme ještě s jednou zvláštností, která v čínštině není, a to je “Hiragana” a “Katakana”. Dvě slabičné abecedy, které vznikly ze znaků, ale liší se na první pohled. Také můžeme narazit na název “Kana”, který zahrnuje abecedy obě; kaligrafie napsaná právě tímto stylem je japonský unikát.

Jaromír Honzák - hudebník a pedagog

Written by neděle, 11 srpen 2013 14:15

25.7. vystoupi v Galerii Art e Facta světoznámý hudebník a pedagog Jaromír Honzák, který se s námi podělil o své zážitky ze svých hudebních cest světem, zahrál ukázky ze svých četných  alb a odpovídal na dotazy. Talkshow moderoval Milan Kohout a společně předvedli improvizované čtení poezie s hudebním doprovodem. Akce byla velmi unikátní a umělecky zajímavá.

Jaromír Honzák se narodil 31.8.1959 v Li­toměřicích. Od šesti let navštěvoval hodiny piana a ve čtrnácti začal hrát na kontrabas. Jelikož v době své povinné školní docházky snil o profesi filmového režiséra, studoval nejprve 3 roky na gymnáziu. Teprve potom zájem o hudbu zvítězil a Honzák přestoupil na teplickou konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1982.

Povinnou dvouletou vojenskou službu strávil v Armádním uměleckém souboru (AUS) v Praze, kde se setkal se svými budoucími spoluhráči Z.Zdeňkem a F.Kopem. S nimi a se svým teplickým spolužákem Martinem Šulcem založili skupinu Naima, nejvýznější mladou kapelu 80.let. V roce 1986 dosáhla Naima i mezinárodního úspěchu, když byla vybrána do finále celoevropské jazzové soutěže v německém Leverkusenu.

Honzák se brzy stal univerzálním a vyhledávaným doprovazečem, jehož talentu využily během let osobnosti jako Karel Růžička, Emil Viklický, Vojtěch Eckert nebo Luděk Švábenský, ale také bratři Ebenové nebo Iva Bittová. Mezi zahraniční osobnosti, které měl možnost doprovázet, patří např. Art Farmer, Phil Wilson, Don Friedman, Alan Praskin, Giovanni Basso, Amina Claudine Myers nebo Victor Lewis.

Vystupoval na zahraničních festivalech, např. Sea Jazz Helsinki, Ingolstadter Jazztage, Leverkusener Jazztage, Jazz Jamboree Warszaw, International festival Montreal a dalších.

V roce 1989 obdržel Honzák stipendium z Berklee College of Music, kde studoval 3 semestry. Mezi jeho spolužáky a spoluhráči byli např. Jorge Rossy, Kurt Rosenwinkel, Roy Hargrove, Mark Turner nebo Chris Cheek.

Po návratu z USA hrál Honzák často v Polsku, kde jej jeho spolužák z Berklee Kuba Stankiewicz představil celé řadě polských jazzmenů. Byli to např. Zbigniew Namyslowski, Krzesimir Debski, Janusz Muniak, Greg Nagorski nebo Piotr Baron.

V té době také Honzák začal rozvíjet své vlastní hudební představy. Na jejich realizaci se podíleli jak zahraniční hudebníci - Poláci Kuba Stankiewicz, Piotr Baron, Michal Tokaj a Lukasz Zyta, německý kytarista Christian Rover, španělský bubeník Jorge Rossy nebo americký saxofonista Chris Cheek, tak i významný český kytarista David Dorůžka.

Na pěti albech, která Honzák dosud pod svým jménem natočil, se objevil nejen v roli kontrabasisty, ale i skladatele. Těmto albům i jednotlivým skladbám se dostalo různých domácích i zahraničních ocenění: alba Little Things, A Question To All Your Answers a Present Past byla oceněna cenou Anděl jako nejlepší česká jazzová alba roku. Skladba Old Couple se umístila v soutěži „The John Lennon Songwriting Contest“, skladba Present Past v soutěži „USA Songwriting Competition“. Skladba Constant Struggle z alba Present Past byla publikována v „The European Real Book“ amerického vydavatelství Sher Music Co. Album A Question To All Your Answers se umístilo na 3. místě v kategorii instrumentálního jazzu soutěže amerického sdružení Just Plain Folks.

Honzák účinkuje s drum'n bassovou skupinou Sato San-To, je členem skupiny bratří Ebenů a vede souběžně dvě vlastní kapely: česko-polský J.H.Quartet (Quintet) a kvartet Face of the Bass

V září 2003 bylo v rámci Vyšší odborné školy při Konzervatoři J.Ježka otevřeno jazzové oddělení, na jehož projektu se Honzák podílel a které od jeho vzniku vede.

Ceny

  • Cena Akademie populární hudby „Anděl“ za album LITTLE THINGS – vyhlášeno nejlepším albem v kategorii Jazz&Blues, vydaným v roce 2009
  • Cena amerického sdružení Just Plain Folks albu A QUESTION TO ALL YOUR ANSWERS – 3. místo v kategorii instrumentálního jazzu, vyhlášeno v r. 2009
  • Cena Akademie populární hudby „Anděl“ za album A QUESTION TO ALL YOUR ANSWERS – vyhlášeno nejlepším albem v kategorii Jazz&Blues, vydaným v roce 2007
  • Cena Akademie populární hudby „Anděl“ za album PRESENT PAST, jako nejlepšímu CD v kategorii Jazz&Blues, vydanému v roce 2004
  • Cena časopisu Harmonie albu PRESENT PAST, jako nejlepší nahrávce českého jazzu za rok 2004
  • Finále 2002 USA Songwriting Competition, skladba PRESENT PAST ze stejnojmenného alba
  • Cena časopisu Harmonie albu EARTH LIFE, jako nejlepšímu českému jazzovému CD vydanému v roce 2000
  • Finále The John Lennon Songwriting Contest, New York, 1999, skladba OLD COUPLE z alba Earth Life

Režisér českého původu Steve Loveček Lichtag se svým kolegou Petrem Kašparem byli hosty naší Talkshow s názvem "Dobrodružství oceánů"  v unikátním multifunkčním nově otevřenmo prostoru, v Galerie Art e Facta na Mikulášském náměstí č.19. Bylo to velmi poutavé povídání v podobě zábavných a napínavých historek z natáčení, proložené ukázkami z filmů a making of. 

V současnosti jeho tým pracuje na velkém celovečerním dokumentu ve 3D o Atolu Aldabra. Pro tento projekt vyvinuli unikátní podvodní 3D natáčecí systémy ProX.  Na tomto projektu spolupracuje také režisér, scénarista, dobrodruh a kameraman Petr Kašpar, který právě teď dokončuje film "Sandstone", který mapuje unikátní styl pískovcového lezení v Adršpachu a na Broumovsku. Pro tento film byl zase vyroben speciální kamerový jeřáb, který je flexibilní v takto náročných a extrémních podmínkách. Používá se zde i další gripovací technika, jako je cable cam, slider, atd. 

Známý autor přírodovědných filmů, který se jako první potopil bez ochranné klece ke žralokovi bílému, se mnohokrát setkal se smrtí.

Vyrůstal v rodině vojenského pilota. Posléze absolvoval Literárně dramatickou konzervatoř v Brně. Jako herec působil v divadlech v Karlových Varech a v Jihlavě. Následující tři roky po studiu byl pravidelně obsazován jak ve filmech tak v pořadech české televize. V roce 1979 odešel do USA, vyučoval herectví na Florida Academy of Dramatic Arts a tam také začal spolupracovat s divadlem Ta Fantastika. Od roku 1986 se Steve L. Lichtag začal věnovat výhradně filmu jako producent a později i jako režisér.

V roce 1988 natočil v Jihovýchodní Asii důležitý třídílný dokument Quo vadis Cambodia a v letech 1989-1991 v tehdejším SSSR šestidílný dokumentární seriál o gulazích, Sibiř-země žalu, země naděje. Od roku 1995 průběžně realizoval šestidílné tématické dílo Hledání křišťálového světa a poté slavný dokument Carcharias – Velký Bílý, jenž měl premiéru v roce 2001 na NBC. V roce 2004 natočil další úspěšný film Tanec modrých andělů o nesmyslném a brutálním zabíjení velryb japonskými velrybáři. Film se setkal s velkým ohlasem širokého publika nejen u nás, ale i ve světě. Snímkem Prapodivný svět z roku 2006 poukázal na kontroverzní legální elektroodlov ryb v českých řekách. Téhož roku dokončil film Mýtus jménem žralok, kde se opět vrací k tématu Velkých bílých žraloků. Zatím posledním filmem je snímek z roku 2010 Poslední lovci, který divákovi představuje drsný život na ostrově Lembata a jeho poslední tradiční lovce.

Filmové projekty Steva Lichtaga spolehlivě získávají podporu a záštity Ministerstev životního prostředí a zahraničních věcí. V roce 2002 napsal knihu Čekání na bílou smrt, která se stala rekordně rychle bestsellerem na knižním trhu, doposud bylo prodáno přes 20 tis. výtisků. Druhá kniha Tanec modrých andělů vyšla v roce 2006, první vydání bylo rozprodáno na vánočním trhu. Steve Lichtag pořádá přednášky s promítáním svých filmů, nejen pro školy a nemocnice ale i pro širokou veřejnost po celé České republice.

Jeho filmy se pravidelně objevují na obrazovkách České televize. Do roku 2006 zajišťovala distribuci pro ČR společnost Bonton film, v současnosti RGM entertainment. Pro zahraničí je zastupován společností MAAT Film (de). Pravidelně vystupuje v médiích, zejména v České televizi a v Českém rozhlase a je ve stálém středu zájmu tiskových médií. V roce 2004 založil Mezinárodní filmový festival „Voda – moře – oceány“, který se koná pod záštitami Ministerstva životního prostředí, primátora města Ústí nad Labem a rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Je prezidentem nadace CRYSTAL PLANET, zaměřené na ochranu podvodní flory a fauny.

Spolupracuje úzce s takovými osobnostmi jako je William Parks, Dr. Erich Ritter, Jean-Michel Cousteau, Dr. Samuel Gruber, nebo Garry Atkinson. Stále tvoří a vytváří své původní projekty, je členem řady mezinárodních filmových porot a institucí, zabývajících se přírodou a její ochranou. Jméno Lichtag je na seznamu žádaných hostů filmových festivalů a odborných eventů po celém světě. V roce 2007 se stal osmým držitelem prestižní ceny "KANTUTA", která je udělována pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Přiřadil se tak k ostatním držitelům této ceny jako jsou Thore Heyrdahl, Miroslav Zikmund, Jiří Hanzelka, Dr. Miloslav Stingl, Jan Špáta, Prof. Pavel Prošek a polárník Dr. Josef Sekyra. Filmové projekty Steva Lichtaga spolehlivě získávají podporu a záštity Ministerstev životního prostředí a zahraničních věcí. Je prezidentem nadace CRYSTAL PLANET, zaměřené na ochranu podvodní flory a fauny. Spolupracuje úzce s osobnostmi jako je William Parks, Dr. Erich Ritter, Jean-Michel Cousteau, Dr. Samuel Gruber, nebo Garry Atkinson. Je členem řady mezinárodních filmových porot a institucí, zabývajících se přírodou a její ochranou.

Vzhledem k vysoké divácké sledovanosti a vypovídající hodnotě mají projekty Steva Lichtaga široký dopad na veřejné mínění po celém světě. Film Tanec modrých andělů nepochybně přispěl ke vstupu České republiky do Mezinárodní velrybářské komise (IWC) a díky filmu Prapodivný svět se již připravuje nové změní zákona v otázce používání el. proudu při hospodaření rybářů na pstruhových tocích.